Lei Zhen Zi, 2019 - Serving the People
Lei Zhen Zi, 2019 - Serving the People

Lei Zhen Zi, 2019

Congcong Wu
Ceramic Sculpture
20.6 x 9.8
52.5 x 25
Chelsea College of Arts

https://www.instagram.com/congcongwuart

www.congcongwu.com